Vorstand

Vorstand

Obmann: Konrad Lippitz

Obfrau Stv. Sissy Lippitz

 

Schriftführer: Simon Lippitz

Schriftführer Stv: Selina Petermann

 

Kassaprüfer: Anton Schneider

Kassaprüfer Stv: Bernhard Lippitz